Dataskydd

Personuppgifter och sekretess

Vissa personuppgifter och handlingar på Mwprint kommer lagras och hanteras av Mwprint.se i enighet med personuppgiftslagen. Dessa uppgifter kräver Mwprint för att kunna fullgöra sin del av det avtal som ingås med kunden.

Personuppgiftsansvarig:
Offsetonline i Halmstad HB
Larsfridsvägen 9                                                                                                                       

 302 50 Halmstad  Sweden

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till en tredje part för att kunna fullgöra avtalet då:
- Vår avtalspartner inom betalningstjänster kräver vissa uppgifter för att kunna genomföra din betalning
- Vår transportpartner kräver vissa uppgifter för att kunna leverera din beställning

Registerutdrag

Alla kunder som ingått ett avtal med Mwprint.se som privatperson kan en gång per år begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag på den information vi har sparade om kunden. För att få detta ska du skicka in en undertecknad begäran till adressen ovan under ”Personuppgiftsansvarig”. Om vi skulle ha information sparad om dig som är felaktig, ofullständiga eller missvisande ändrar och uppdaterar vi dessa.

Radering av kunduppgifter

Kunder kan skicka in en skriftlig och undertecknad begäran att få sin information som är lagrad hos Mwprint.se, raderad. Vi kan dock inte radera sådan information som enligt lag krävs att vi har lagrad i redovisnings- och bokföringssyften.

 

Skriv ut